Asociaţia E-Consult Satu Mare

Asociaţia E-Consult Satu Mare a fost constituită în 2008 de un grup persoane cu calificare pedagogică şi/sau ştiinţifică, din necesitatea socială de a promova conceptul de dezvoltare durabilă în rândul comunităţilor locale.

Obiectivele principale ale asociaţiei sunt: educaţia ecologică, ocrotirea naturii, popularizarea ştiinţelor şi educaţia ştiinţifică. Totodată lângă ocrotirea naturii punem accent și pe conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric.

În activitățile organizației un loc important ocupă promovarea dezvoltării durabile, atât în rândul generațiilor tinere, cât și a locuitorilor adulți. Încercăm să privim problemele de mediu la o scară mai largă și căutăm soluții practice, întemeiate științific dar care se integrează ușor și în mediul tradițional al comunităților rurale. Promovarea ecoturismului, a produselor locale, diseminarea unor informații despre metode durabile, popularizarea bunelor practici sunt activități obișnuite ale asociației.

Un eveniment important de promovarea științelor este ”Ziua lui Darwin”, organizat în fiecare februarie, ocazie cu care un număr însemnat de tineri sătmăreni participă la prelegeri, proiectări, prezentări interactive din diferitele domenii de științe, cu scopul de a populariza gândirea critică și realizările științei. În cadrul programului de Informare-Conștientizare, desfășurat prin muncă voluntară de către specialiștii organizației sunt ținute prezentări și activități practice în școlile sătmărene, sau organizate excursii de studii tematice.

Membrii și voluntarii organizației – dintre care găsim biologi specialiști în diferite grupuri taxonomice, cu experiență de cercetări pe teren, ecologi cu experiență în ocrotirea naturii, pedagogi calificați, dar și artiști sau fotografi – reprezintă o resursă umană importantă în munca desfășurată în favoarea comunității. În momentul de față Asociația are 20 de membrii activi, cu vârsta între 20 și 45 de ani, care se implică în diferite activități derulate, dar organizația are și o capacitatea însemnată de a mobiliza voluntari, datorită relațiilor strânse cu comunitățile locale și a membrilor pasionați din învățământul gimnazial. În acțiunile noastre care implică voluntari (cum ar fi plantări de arbori) au participat până în momentul de față peste 500 de persoane. Colaborările cu instituții și organizații neguvernamentale din diferite domenii, ne-a ajutat de la înființarea asociației în lărgirea activităților legate de protecţia mediului şi de dezvoltarea comunităţilor.

Resursele financiare pentru susținerea organizației provin de la sponsori locali și din străinătate parțial din activități economice. Lângă acestea remarcăm proiectele realizate din finanțările programelor europene și naționale, prin care am obținut realizări cu efecte pe termen lung, cum ar fi potecile tematice amplasate în mai multe locații din județ.