Caraseu

Hotelurile pentru insecte sunt construite

Proiectul intitulat „Hotelul pentru insecte – o metodă economică și ecologică pentru agricultură durabilă” este o inițiativă nouă și debutantă de protecția mediului. Are ca scop …

Pagina…

WP_20151003_028

Educație ecologică

O parte foarte importantă a proiectului este informarea și conștientizarea generațiilor tinere. În cursul implementării proiectului, organizăm activități de educație …

Pagina…

sajto

Excurise de studiu

În data de 30 septembrie 2015 Asociația E-Consult Satu Mare a organizat o conferință de presă și vizită pe teren, cu scopul de a prezenta rezultatele proiectului intitulat „Hotelul pentru insecte …

Pagina…

IMG_2104

CUM POŢI REALIZA UN HOTEL PENTRU INSECTE?

Ce este defapt hotelul pentru insecte? Căror vieţuitoare le acordă adăpost? Care este folosul acestuia? Cum poate fi …

Pagina…

Un exemplu de urmărit

Exemplul bun nu a rămas fără urmări: în mai multe localități din aria de implementare a activităților noastre, localnicii au început să-și fabrice hoteluri …

Pagina…

Hotelul pentru insecte

Hotelul pentru insecte nu este un nou film de groază, deși pentru mulți așa poate să pară! Atunci ce este Hotelul pentru insecte? Mulți oameni sunt îngroziți și se tem de aceste viețuitoare mici. Dar în realitate, există o varietate mare de insecte care au un rol crucial în ecosisteme și produc beneficii gospodăriilor. De remarcat sunt insectele prădătoare, care reglează numărul dăunătorilor susținând un echilibru al populațiilor de insecte și astfel sunt indispensabile în protecția biologică a plantelor. Un alt exemplu este cel al insectelor polenizatoare. Majoritatea speciilor de viespi și albine trăiesc solitar, nu formează colonii. În condiții naturale polenizarea este realizată în majoritate de aceste specii, care sunt polenizatori mai eficienți ca albinele de miere.

Folosirea intensivă a pesticidelor, combinată cu pierderea habitatelor naturale și a adăposturilor tradiționale determină scăderea bruscă a populației. Casele de odinioară cu pereți din chirpici și cu acoperiș din stuf sau șindrilă se schimbă în clădiri moderne, construite din cărămizi și beton. Aceste clădiri noi nu permit acestor viețuitoare săparea de mici găuri pentru progenituri. Stivele de lemn nederanjate din grădini sunt de asemenea, din ce în ce mai rare. Din aceste cazuri în multe locuri din vestul Europei mai multe specii au dispărut. „Hotelul pentru insecte” este un adăpost artificial, care oferă loc de înmulțire și adăpost pentru speciile polenizatoare sau pentru cele prădătoare.

Proiectul intitulat „Hotelul pentru insecte – o metodă economică și ecologică pentru agricultură durabilă” este o inițiativă nouă și debutantă de protecția mediului. Proiectul are ca scop diminuarea degradării agro-ecosistemelor și habitatelor prin conservarea activă a speciilor polenizatoare și a insectelor prădătoare cu promovarea unor metode sustenabile. Proiectul este implementat de Asociația E-Consult Satu Mare și este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea finanțării nerambursabile este de 73 974 euro.

În cadrul proiectului vor fi selectați 40 de localități, în care vor fi instalați hoteluri pentru insecte, care vor oferi adăpost și loc de reproducere speciilor țintă. Un obiectiv important a proiectului este creşterea gradului de informare şi de interes privind protecţia insectelor prădătoare și polenizatoare, precum și răspândirea bunelor practici pentru conservarea speciilor țintă în rândul comunităților locale și a specialiștilor interesați. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi elaborați materiale de informare și de conștientizare despre insectele folositoare și despre conservarea habitatelor acestora. De asemenea vor fi organizate întâlniri de informare și prezentări în localitățile alese în proiect.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați pagina www.eeagrants.org.

Pentru informații oficiale despre Fondul ONG în România accesați pagina www.fondong.fdsc.ro.